ابلاغ رابط بسیج برادران مرکز

پیرو این ابلاغ از تلاش ها و زحمات برادران عزیز و همکار گرامی ، جناب آقای رنجبران در تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آمد - متن ابلاغ در فایل پیوست