بازدید جناب آقای دکتر مباشرزاده از مرکز امین

در این بازدید ضمن عرض خداقوت و تشکر از زحمات  و تلاش های پرسنل خدوم این بخش ، نسبت به بررسی شرایط موجود ، و أتخاذ تصمیمات لازم به منظور رفع موانع موجود و همچنین تسهیل و تسریع در روند خدمت رسانی مطلوب به این دسته از بیماران عزیز اقدامات لازم انجام شد .