بخش قلب و CCU

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دکتر کیانی

 

تحصيلات: متخصص قلب

 

 نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم همیلا بهمن نژاد

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار : (۴۵۰- ۴۵۸ )۳۴۴۵۵۰۵۱

 

مسير دستيابي : درب اصلي بخش. طبقه دوم

 

 

اطلاعات بخش

 

تعداد اتاق ها: ۶ اتاق

تعداد تخت فعال: ۱۰ تخت Post CCUو قلب  و ۱۳ تخت CCU

  

 

فعاليت انجام شده در اين بخش:

۱-      مراقبت ويژه از بيماران قلبي- عروقي (مانيتورينگ و...)

۲-      مراقبت ويژه از بيماران ايزوله قالب عروقي

۳-      پي گيري درمان بيماران در مراكز ديگر (اعزام جهت آنژيو و . . . )

۴-      آموزش بيماران قلبي- عروقي ( حين بستري بعد از ترخيص)