بخش منتخب

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دکتر اعظم ظفر بخش

 

تحصيلات: متخصص  زنان و زایمان

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: سرکار خانم زهره احمدی

 

تحصيلات: كارشناس  مامایی

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۲۰

 

مسير دستيابي : ساختمان اداري - طبقه زيرزمين

 

 

اطلاعات بخش:

 

تعداد اتاق ها: ۱۰ اتاق

 

تعداد تخت فعال: ۱۶ تخت