بخش ICU مرکزی

نام و نام خانوادگي رئيس بخش:آقای دکتر حسین محجوبی پور

 

تحصيلات:فلوشیپ  فوق تخصص ICU

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم مرجان محمدی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار : -۳۴۴۵۵۰۵۱  ۰۳۱(داخلي ۳۲۳)