برگزاری مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا

در این مراسم که با حضور ریاست و مدیریت محترم مرکز و همچنین حضور پر شور پرسنل گرامی مرکز از واحد های مختلف به ویژه مسئولین پشتیبانی و سرپرستاران بخش های درمانی برگزار شد ، مداح عزیز اهل بیت جناب آقای اختر به قرائت زیارت پر فیض عاشور و مدح اهل بیت (س) پرداختند و در پایان مراسم  هم پرسنل محترم میهمان صرف صبحانه شدند .