برگزاری مراسم یادبود زنده یاد امیرحسین مهدیان

در این مراسم که با شرکت ریاست و مدیریت محترم مرکز و همچنین خانواده آن مرحوم و نیز حضور شایسته پرسنل بیمارستان در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار گردید . ذکر مصیبت مداح اهلبت جناب آقای شور بلال و همچنین قرائت قرآن و ذکر فاتحه ، هدیدای شد نثار روح آن عزیز سفرکرده.