تامین اکسیژن مایع مرکز

در راستای توافق انجام شده فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و شرکت فولاد مبارکه ، این شرکت متعهد شد که تا پایان سال جاری ۸۶۰ تن اکسیژن مایع مورد نیاز مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی را به صورت رایگان تامین نماید . طبق برآورد اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمانی ، میانگین مصرف ۱۰ بیمرستان تابعه این دانشگاه حدود ۱۰۰ تن می باشد که با فراگیری بیماری کرونا و نیاز مبرم بیماران به اکسیژن ، این مقدار بیش از پیش افزایش خواهد یافت . لذا این تفاهم موجب صرفه جویی بسیار زیاد در منابع مالی دانشگاه و جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت توسط مراکز درمانی جهت تامین اکسیزن مایع شده . ولی نکته قابل توجه در این رویداد ارزشمند، پیشنهاد این اقدام توسط مدیریت محترم این مرکز بوده که در نهایت موجب پیگیری دانشگاه و عملیاتی شده این مهم شد .