تقدیر و شکر

در این مراسم پرشور که به صورت خود جوش توسط سرپرستاران و کارشناسان محترم حوزه پرستاری مرکز تدارک دیده شده بود با حضور ریاست ومدیریت محترم مرکز از زحمات و تلاش هاس بی شائبه سرکار خانم مستوفی مدیر محترم پرستاری مرکز با اهداء گل و هدیه تقدیر و تشکر نمودند .