رسالت بيمارستان

مركز آموزشي درماني امين به عنوان مركز تخصصي و فوق تخصصي شمال شهر و يكي از قديميترين مراكز

 

درماني استان زير نظر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با تاكيد بر استانداردهاي اعتباربخشي و استقرار

 

حاكميت باليني به ارائه خدمات مراقبت از سلامت مي‌پردازد و تلاش مي‌كند با به دست آوردن اعتبار و اعتماد

 

در جامعه تحت پوشش و مشاركت در امر آموزش و پژوهش با استفاده از علوم و فن‌آوري روز دنيا و بر مبناي

 

اصول اخلاق پزشكي به بالاترين سطح بهره‌وري دست يافته و در جهت تامين امكانات رفاهي كاركنان گام

 

بردارد.