روز جهانی و هفته ملی دیابت

 به مناسبت روز جهانی و  هفته  ملی دیابت ، دو دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه پرستاران شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توسط  "کلینیک ارتقا سلامت و پیشگیری از دیابت مرکز آموزشی درمانی امین" برگزار شد.
در آستانه روز جهانی دیابت با تلاش و پیگیری کلینیک ارتقا سلامت مرکز آموزشی درمانی امین، تصویب و برگزاری دو دوره آموزشی کارکنان پرستاری ویژه مراقبت، آموزش و پیگیری دیابت امکان پذیر شد. این برنامه طی دو روز و از طریق ثبت نام معرفی شدگان با اهداف ارتقاء آموزش های جامع خودمراقبتی به بیمار و خانواده، بهبود کیفیت مراقبت با تاکید بر فرایند پرستاری و  آشنایی با دستورالعمل اخیر معاونت پرستاری در پیگیری دیابت ارایه شد. محتوای برنامه توسط یک تیم بین حرفه ای از  اساتید و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری گروه های تخصصی ( داخلی، پرستاری سلامت جامعه و سالمندی، سلامت بزرگسالان و کودکان، تغذیه و رژیم درمانی. از مرکز امین، دانشکده پزشکی و  پرستاری و مامایی) ارائه شد و آزمون دوره با کدهای ۱۴۰۰۴۰۲۵۲ و ۱۴۰۰۴۰۲۵۳  به ترتیب در تاریخهای ۲۹ و ۳۰ آبان انجام خواهد شد.