روساي پيشين مركز

 

 

اسامي روئساي پيشين مركز آموزشي درماني امين

 آقاي دكتر مشير فاطمي

آقاي خامي

آقاي دكتر كاظمي

آقاي دكتر قانعي

آقاي دكتر اميني

آقاي دكتر برجيس

آقاي  ناجي

آقاي دكتر عابديني

آقاي دكتر جوادي

آقاي دكتر طلايي

آقاي دكتر غيور

آقاي دكتر محجوبي پور

آقاي دكتر معصومي

آقای دکتر طلایی

آقای دکتر رحیمی

آقای دکتر محجوبی پور

آقای دکتر حمید مللی