شب یلدا در جمع پرسنل

در  راستای ایجاد روحیه نشاط و امید و همچنین افزایش انگیزه کاری پرسنل خدوم و زحمت کش مرکز ، به مناسبت گرامیداشت سنت قدیمی شب یلدا، با حضور در کلیه بخش های درمانی و واحد های مرکز و جمع صمیمی پرسنل ازکلیه همکاران شیفت با بسته های ویژه میوه و شیرینی پذیرایی بعمل آمد.