صندوق قرض الحسنه پرستاری سخاوت

تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

تقویت روحیه تعاون و مشارکت مردیم

پایین بودن قیمت تمام شده تسهیلات

پرهیز ار بروکراسی اداری و پرداخت تسهیلات در ساده ترین شیوه ممکن