عملیات دمونتاژ و جمع آوری مخزن منبع آب هوایی مرکز

انجام این پروژه به دلیل قرارگیری در مسیر انجام سایر طرح های توسعه ای مرکز از جمله احداث پاویون جدید، بسیار حیاتی بوده و به دلیل شرایط خاص کیس مذکور، ازحساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.و همچنین خصوصیات تکنیکال مخزن مذکور از جمله گنجایش ۱۸۰ مترمکعبی، قدمت بیش از ۶۰ سال ، وزن حدود ۴۰ تن و ارتفاع بیش از ۲۳ متر و نیز قرارگیری درضلع جنوب غربی مرکز و در نقطه متراکم  جمعیتی و سازه ای درمجاورت بخش های بستری، مجموعه اداری و پاویون ها و نیز رسیک پذیری بسیار زیاد عوامل اجرایی به دلیل کار در ارتفاع زیاد، اهمیت این پروژه را دوچندان نموده است.ازسوی دیگر قدمت بسیار زیاد این سازه، خود به عنوان یه نماد نوستالژیک در این مرکز به شمار می رود.که قطعاً گواه صادقی از روایتگری امین دیروز وامین امروز می باشد.درحال حاضر به برکت تلاش ها و مجاهدت های شبانه روزی مدیریت اجرایی مرکز به ویژه در سالهای اخیر، بیش از ۱۰ هزارمتر مربع توسعه عمرانی درقالب دهها پروژه و طرح زیرساختی وتوسعه ای در این مرکز درحال اجرا می باشد.