عیادت از آیت الله سید مرتضی مستجاب الدعواتی

آیت الله سید مرتضی مستجاب الدعواتی مشهور به  " مستجابی " فرزند حاج سید اسدالله مستجاب الدعواتی و نوه آیت الله سید ابوالحسن صدرعاملی، در ۱۳۰۲ به دنیا آمد. وی که از علمای سرشناس شهر اصفهان است، به علت نسبت خانوادگی و اینکه خود از خاندان صدر است، از جوانی رابطه ای نزدیک و صمیمی با امام موسی صدر داشته است که این دوستی و تعلق خاطر، همچنان به قوت خود باقی است. آیت الله مستجابی تحصیلات خود را در حوزه علمیه تهران و نجف ادامه داد و موفق به اخذ اجتهاد از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی شد. او یکی از مبارزان سیاسی در دوره ی ملی شدن صنعت نفت و از نزدیکان آیت الله کاشانی به شمار می رود. آیت الله مستجابی در امور خیریه و عام المنفعه از سوابق طولانی برخودار است و همچنین دستی نیز در حوزه شعر و ادب و هنر دارد.