كامپيوتر و فناوري اطلاعات

 

نام و نام خانوادگي: خانم مهندس نرگس خلیلی

 

 سمت: مسئول واحد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

 تحصيلات: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

 تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۳۳

 

 

 شرح وظايف مسئول :

۱-      کنترل مداوم کلیه سخت افزارهای موجود در شیکه شامل سخت افزار ایستگاه های کاری

۲-      کنترل سخت افزاری با استفاده از نرم افزارهای استاندارد

۳-      ایجاد شناسنامه دقیق از تجهیزات و سخت افزارهای موجود

۴-      پیگیری نصب و راه اندازی و  رکب ها سوئیچ و سرور و رایانه ایستگاه های کاری

۵-      مستندسازی کلیه موارد مرتبط با سخت افزار بصورت مکتوب و قابل استناد جهت ارائه در مواقع بازرسی و یا تحویل شبکه به مسئول بعدی

۶-      گزارش نویسی روزانه در ابعاد سخت افزاری و نرم افزار مطابق چک لیست های استاندارد و ابلاغی

۷-      برگزاری کلاسهای کاربردی نرم افزاری و سخت افزاری به صورت عملی برای کاربران واحد

۸-      به روز رسانی سیستم عامل شامل نصب پیچ های مربوطه و سایر موارد.

۹-      به روز رسانی آنتی ویروس و نصب آن در ایستگاه های مرکزی

۱۰-   تهیه نسخه پشتیبان حاوی اطلاعات مربوط به نرم افزارهای موجود  در شیکه و تنظیمات سخت افزاری تجهیزات شبکه

۱۱-   به روزآوری وب سایت واحد مربوطه

۱۲-   ثبت اطلاعات مربوط به مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری با ذکر علت مشکل و چگونگی حل آن

۱۳-   تعیین موقعیت فیزیکی سرورها، رک ها با درنظر گرفتن نکات ایمنی شامل کنترل دما، تجهیزات ضد حریق

۱۴-   کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح UPS

۱۵-   رعایت استاندارهای اتاق سرور و امنیت سرورها

۱۶-   تعامل و همکاری مداوم  با مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و کارشناسی آن

۱۷-   شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

۱۸-   انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات

۱۷-انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که با تائید مراجع ذیربط رسیده باشد.