مراسم بزرگداشت روز پرستار

در اين مراسم آقاي دكتر طلايي در رابطه با زندگاني و شخصيت حضرت زينب (س) بياناتي ايراد فرمودند و علت تعيين اين روز را به عنوان روز پرستار تشريح كردند.ايشان با نقل قول از فرمايشات مقام معظم رهبري پرستاران را شايسته تكريم و احترام از طرف مسوولين و مردم دانستند .رييس بيمارستان افزود در ماه گذشته كه بارها شبانه از بيمارستان بازديد داشته ام،بيماران از عملكرد پرستاران عزيز ابراز رضايت نموده اند و اين براي ما افتخار ي بزرگ است. در خاتمه ضمن تقدير و تشكر از خدمات كليه پرستاران و آرزوي موفقيت براي ايشانبه ۱۰ نفر از پرستاران نمونه مركز هدايايي تقديم شد.

سركار خانم كلباسي از خيرين محترم مركز كه در جلسه حضور داشتند هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس براي ۱۰ نفر از پرستاران را تقبل نمودند. بيمارستان ضمن تبريك روز پرستار از اقدام خيرخواهانه اين خيرمحترم تشكر مي نمايد.