معاون درمان

 

نام و نام خانوادگي: دکتر حمید طالب زاده

سمت: معاون درمان

 

تحصيلات: فوق تخصص جراحی توراکس

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۰۲)

 

پست الكترونيك: