معاون درمان

 

نام و نام خانوادگي: آقاي دکتر حمید طالب زاده

سمت: معاون درمان

 

تحصيلات: متخصص جراحی عمومی

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۰۲)

 

پست الكترونيك: