واحد ترويج تغذيه با شير مادر

نام و نام خانوادگی:فریبا طالب پور

 

سمت :کارشناس شیر مادر

 

تحصیلات :کارشناس مامائی

 

تلفن محل کار:۳۱۱۲۲۰۲۰

 

داخلی :۲۰۹۱

 

معرفی واحد:ترویج تغذیه با شیر مادر

 

هدف کلی:ارتقاءسطح سلامت مادران و نوزادان

 

فایل های آموزشی:

 

۱.حمایت پدران از شیردهی مادران

 

۲.راهنمای تغذیه با شیرمادر

 

۳.علائم هشدار در نوزاد که نیازمند به مراجعه به پزشک می باشد

 

۴.ماساژ نوزاد

 

۵.مراقبت آغوشي مادران

 

۶.مراقبت آغوشي

 

۷.نکات طلایی تغذیه با شیر مادر