واحد تغذيه

 

نام و نام خانوادگي: خانم نسرین سلطانی

 

سمت: مسئول واحد تغذیه

 

تحصيلات: کارشناسی ارشد تغذیه

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۸۰)

 

پست الكترونيك: