واحد آموزش سلامت بيمار

نام و نام خانوادگي:  خانم مریم خان محمدی

سمت:مسئول واحد آموزش سلامت به بيمار
تحصيلات:کارشناسی  پرستاری 
تلفن محل كار: ۳۱۱۲۲۰۲۰
پست الكترونيك: 
 
معرفي واحد:
آموزش به بيمار يكي از شاخص‌هاي كيفيت پذيرفته شده درماني است، تمام بيماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقا سلامت، آموزش‌هاي مناسب دريافت نمايند.
فوائد آموزش:
-          كاهش هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي
-          افزايش كيفيت مراقبت‌هاي پس از عمل
-          كمك به بيمار در بدست آوردن استقلال و خود كفايي بيشتر
هدف كلي:
ارتقا سطح سلامت در جامعه
اهداف ويژه:
-          آموزش بيماري‌ها و مشكلات بهداشتي شايع در مبتلايان
-          پيگيري از بيماري‌ها و مشكلات بهداشتي شايع در جامعه
-          ادامه مشاوره از راه دور 
-          اطلاع رساني يه گروه هدف از طريق ارائه اخبار و دستاوردهاي پزشكي
-          ايجاد تعامل براي بيماران در مورد مشكلات خويش
روند فعاليت‌هاي واحد آموزش سلامت بيمار در بخش‌ها:
-          كليه بيماران در بخش‌هاي بستري توسط كارشناسان پرستاري آموزش داده مي‌شود.
-          آموزش‌ها بر اساس شرايط بيمار اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي بيمار است.
-          آموزش‌هاي ارائه شده در فرم ‌هاي مربوط در پرونده بيمار ثبت مي‌شود.
-          ارزشيابي آموزش‌هاي ارائه شده در بخش توسط سرپرستار بخش و مسئول واحد آموزش به بيمار به صورت راندوم انجام شود

برگزاري جلسات گروهي براي خانواده بيماران در بخش هاي ويژه با اهداف  زيرصورت ميگردد:

-          آشنايي خانواده همراهان با قوانين و مقررات بخش ويژه ICU
-          پاسخگويي به سوالات خانواده ها
-          آشنايي با مقررات هاي پس از ترخيص
-          جلب مشاركت و همكاري خانواده ها در خصوص كمك در روند درمان بيمار
.................................................
مطالب آموزشی:
کتابچه های آموزشی:
کتابچه راهنمای خانواده های بیماران با کاهش سطح هوشیاری و ICU
کتابچه آموزش مادران باردار و پس از زایمان 

 

mail