گردهمایی و طرح صالحین بسیج

در این گردهمایی که با حضور رابطین محرتم کلیه مراکز تابعه برگزار شد جناب آقای دکتر مللی ریاست محترم مرکز ضمن عرض خوش آمدگویی به مدعوین محترم ، موضوعاتی را در رابطه با نقش بسیج در جامعه امروز و اهمیت آن در پیشرفت ایران اسلامی مطرح نمودند و پس از آن جناب آقای هاشمی به همراه پخش فیلم و اسلاید مواردی را در خصوص حوادث اخیر و تببین سخنان مقام معظم رهبری ایراد نمودند