-

آدرس و شماره تلفن مطب پزشکان                        برنامه حضور پزشکان درمانگاه

                               

لیست آزمایشات مرکز                                          لیست خدمات تصویربرداری مرکز

                              

لیست تعرفه ای سال ۹۹                                     منشور حقوق بیمار

                            

واحد آموزش سلامت بیمار                                  واحد کلینیک شیر مادر

                         

 

سیرپذیرش بیمار

 

 

بیمه تکمیلی (بیمه آسیا)