مسابقات

 

۱.مسابقه سه دقیقه در قیامت

 

 

 

   ۲.مسابقه غدیر غیرفعال

 

 

۳ .اسامی پرسنل با نام فرزند (علی) غیرفعال

 

 

 

۴.مسابقه کتاب خوانی عفاف و حجاب سال ۹۹(غیرفعال)

 

***کتاب عفاف و حجاب***

 

 

۵.مسابقه کتاب جاذبه و دافعه امام علی(ع)(غیرفعال)

 

 

۶.مسابقه دهه فجر(غیرفعال)

 

 

۷.مسابقه روزهای فاطمه شرحی بر خطبه فدک حضرت زهرا ( س )(غیرفعال)