مسابقات

 

۱.مسابقه کتابخوانی محرم(غیرفعال)

    ***کتاب  مربوط به مسابقه محرم***

۲.اسامی پرسنل با نام فرزند معصومه(ص)(غیرفعال)

۳.دل نوشته به مناسبت تولد حضرت معصومه(ص)(غیرفعال)

۴.مسابقه صیاد دلها(غیرفعال)

    ***کتاب صیاد دل ها***

۵.مسابقه فجر(غیرفعال)

 

             ***کتاب صعود جهل ساله-مسابقه فجر۹۹***

۶.مسابقه کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)(غیرفعال)

 

             ***کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)***

۷.مسابقه چهل راهنمایی برای شتاختن راهنما(غیرفعال)

 

             ***کتاب جهل راهنمایی برای شناختن راهنما***

۸.مسابقه هفته وحدت(غیرفعال)

 

۹.مسابقه سه دقیقه در قیامت (غیر فعال)

 

۱۰.مسابقه غدیر (غیرفعال)

۱۱.اسامی پرسنل با نام فرزند (علی)( غیرفعال)

 

 

۱۲.مسابقه کتاب خوانی عفاف و حجاب سال ۹۹(غیرفعال)

 

***کتاب عفاف و حجاب***

 

۱۳.مسابقه کتاب جاذبه و دافعه امام علی(ع)(غیرفعال)

 

۱۴.مسابقه دهه فجر(غیرفعال)

 

۱۵.مسابقه روزهای فاطمه شرحی بر خطبه فدک حضرت زهرا ( س )(غیرفعال)