مسابقات

۱.مسابقه هفته بسیج

    ***فیلم مربوط به هفته بسیج***

 

۲.مسابقه کتابخوانی محرم(غیرفعال)

    ***کتاب  مربوط به مسابقه محرم***

۳.اسامی پرسنل با نام فرزند معصومه(ص)(غیرفعال)

۴.دل نوشته به مناسبت تولد حضرت معصومه(ص)(غیرفعال)

۵.مسابقه صیاد دلها(غیرفعال)

    ***کتاب صیاد دل ها***

۶.مسابقه فجر(غیرفعال)

 

             ***کتاب صعود جهل ساله-مسابقه فجر۹۹***

۷.مسابقه کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)(غیرفعال)

 

             ***کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)***

۸.مسابقه چهل راهنمایی برای شتاختن راهنما(غیرفعال)

 

             ***کتاب جهل راهنمایی برای شناختن راهنما***

۹.مسابقه هفته وحدت(غیرفعال)

 

۱۰.مسابقه سه دقیقه در قیامت (غیر فعال)

 

۱۱.مسابقه غدیر (غیرفعال)

۱۲.اسامی پرسنل با نام فرزند (علی)( غیرفعال)

 

 

۱۳.مسابقه کتاب خوانی عفاف و حجاب سال ۹۹(غیرفعال)

 

***کتاب عفاف و حجاب***

 

۱۴.مسابقه کتاب جاذبه و دافعه امام علی(ع)(غیرفعال)

 

۱۵.مسابقه دهه فجر(غیرفعال)

 

۱۶.مسابقه روزهای فاطمه شرحی بر خطبه فدک حضرت زهرا ( س )(غیرفعال)