مسابقات

۱.مسابقه کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)(غیرفعال)

 

             ***کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)***

۲.مسابقه چهل راهنمایی برای شتاختن راهنما(غیرفعال)

 

             ***کتاب جهل راهنمایی برای شناختن راهنما***

 

۳.مسابقه هفته وحدت(غیرفعال)

 

 

۴.مسابقه سه دقیقه در قیامت (غیر فعال)

 

 

 

۵.مسابقه غدیر (غیرفعال)

 

 

۶.اسامی پرسنل با نام فرزند (علی)( غیرفعال)

 

 

۷.مسابقه کتاب خوانی عفاف و حجاب سال ۹۹(غیرفعال)

 

***کتاب عفاف و حجاب***

 

 

۸.مسابقه کتاب جاذبه و دافعه امام علی(ع)(غیرفعال)

 

 

۹.مسابقه دهه فجر(غیرفعال)

 

 

۱۰.مسابقه روزهای فاطمه شرحی بر خطبه فدک حضرت زهرا ( س )(غیرفعال)