مسابقات

۱.اسامی پرسنل با نام فرزند معصومه(ص)

۲.دل نوشته به مناسبت تولد حضرت معصومه(ص)

۳.مسابقه صیاد دلها(غیرفعال)

    ***کتاب صیاد دل ها***

۴.مسابقه فجر(غیرفعال)

 

             ***کتاب صعود جهل ساله-مسابقه فجر۹۹***

۵.مسابقه کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)(غیرفعال)

 

             ***کتابخوانی از کتاب (من قاسم سلیمانی هستم)***

۶.مسابقه چهل راهنمایی برای شتاختن راهنما(غیرفعال)

 

             ***کتاب جهل راهنمایی برای شناختن راهنما***

۷.مسابقه هفته وحدت(غیرفعال)

 

۸.مسابقه سه دقیقه در قیامت (غیر فعال)

 

۹.مسابقه غدیر (غیرفعال)

۱۰.اسامی پرسنل با نام فرزند (علی)( غیرفعال)

 

 

۱۱.مسابقه کتاب خوانی عفاف و حجاب سال ۹۹(غیرفعال)

 

***کتاب عفاف و حجاب***

 

۱۲.مسابقه کتاب جاذبه و دافعه امام علی(ع)(غیرفعال)

 

۱۳.مسابقه دهه فجر(غیرفعال)

 

۱۴.مسابقه روزهای فاطمه شرحی بر خطبه فدک حضرت زهرا ( س )(غیرفعال)