گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی "فشار خون"

شرح اقدامات انجام شده توسط پزشکان و کارشناسان محترم به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی "فشار خون"  در کلینیک این مرکز:
۱. چاپ بنر های متناسب با شعار امسال و نصب در درمانگاه
۲.چاپ پوسترهای آموزشی متناسب با شعار امسال و نصب در درمانگاه
 ۳. برگزاری آموزش گروهی برای مراجعین محترم درمانگاه
۴. ارائه مشاوره به مراجعین گرامی دارای فشار خون بالا 
۵. تهیه کلیپ آموزشی تغذیه در فشار خون توسط پزشک محترم تغذیه
۶. تهیه کلیپ آموزشی چکاپ های سلامتی از پزشکان محترم
۷. برگزاری ایستگاه سلامت در درمانگاه و چک فشار خون کلیه مراجعین به درمانگاه و ارجاع افراد غربالگری شده با فشار خون بالا به متخصصین مربوطه
۸. ارائه کتب راهنمای سلامت خانواده به مراجعین محترم
۹.ارائه پمفلت آموزشی سبک زندگی سالم و راهنمای کنترل فشار خون به مراجعین محترم