previous pauseresume next

برگزاری هشتادویکمین جلسه انجمن خیریه کوثر ولایت بیمارستان امین

هشتادویکمین جلسه انجمن خیریه کوثر ولایت بیمارستان امین در روز دوشنبه ۵ مهرماه برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای معاونین ومدیران

در روز یکشنبه ۴ مهرماه جلسه شورای معاونین و مدیران مرکز با حضور ریاست محترم مرکز برگزار گردید.

اولین جلسه هماهنگی ریاست محترم مرکز با سرپرستاران

در روز شنبه ۳ مهرماه اولین جلسه هماهنگی ریاست محترم مرکز با سرپرستاران برگزار گردید.

برگزار مراسم تودیع و معارفه

در روز سه شنبه ۲۳شهریور ماه ساعت۱۲ ظهرمراسم تکریم جناب آقای دکتر رحیمی ومعارفه جناب آقای دکتر محجوبی پور به عنوان رئیس مرکز آموزشی درمانی امین با حضور جناب اقای دکتر صبری رئیس محترم دانشکده پزشکی و آقای دکتر صانعی قائم مقام محترم رئیس دانشگاه ،روسای مراکز درمانی،پزشکان محترم مرکزو پرسنل محترم مرکزدر سالن اجتماعات برگزار گردید.

انتصاب رئیس جدید مرکز آموزشی درمانی امین

طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشکده پزشکی آقای دکتر حسین محجوبی پور متخصص بیهوشی و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی به عنوان رئیس مرکز آموزشی درمانی امین منصوب گردید.

تجلیل از پرسنل به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

همزمان با هفته دولت و روز کارمند ریاست محترم مرکزبه اتفاق معاونین محترم با حضور در محل کار پرسنل از زحمات و خدمات همکاران گرامی تقدیر بعمل آوردند.

انتصاب سرپرستار جدید بخش NICU

طی حکمی از سوی ریاست محترم مرکز سرکار خانم یوسفی بعنوان سرپرستار بخش NICUمنصوب گردید.

برگزاری جلسه در خصوص HIS

در روز چهارشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۸ صبح جلسه در خصوص HISبا حضورجناب آقای دکتر اشرفی مدیر محترم مرکز ،جناب آقای دکتر مصطفوی زاده معاون محترم آموزشی مرکز و کلیه سرپرستاران و مسئولین واحد های پشتیبانی و کارشناسان محترم شرکت مربوطه در سالن کنفرانس امور اداری برگزار گردید.

جلسه در خصوص هماهنگی با مدیریت محترم حوادث و فوریتهای پزشکی استان

در روز سه شنبه ۲ شهریور ماه ساعت۱۱ صبح جلسه هماهنگی در خصوص اورژانس ۱۱۵با حضور جناب آقای دکتر راستین مدیریت محترم حوادث وفوریتهای پزشکی استان و ریاست محترم مرکز مدیریت و معاونین محترم مرکز در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر از ۱۰ لغایت ۱۶ مرداد در مرکز آموزشی درمانی امین

برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر از ۱۰ لغایت ۱۶ مرداد در مرکز آموزشی درمانی امین

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی امین RSS