اتاق عمل

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: آقای دکتر حمید طالب زاده

 

تحصيلات: فوق تخصصی جراحی توراکس

  
 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: سرکار خانم مریم آذری پور

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار : (۲۹۵- ۲۹۴ )۴۴۵۵۰۵۱

 

مسير دستيابي : درب اصلي بخش. طبقه اول

 

اطلاعات بخش

 

 

تعداد اتاق ها: ۹ اتاق

تعداد تخت فعال: ۵ تخت اتاق عمل و ۸ تخت ريكاوري

ميانگين اشغال تخت: (درصد) ۱۰۰%

  

 

فعاليت انجام شده در اين بخش:

انجام كليه اعمال جراحي تخصصهاي جراحي عمومي – ارتوپدي – ارولوژي – چشم – سر و گردن – گوش و حلق و بيني – فك و صورت – جراحی توراكس -مغز و اعصاب زنان و مامايي