اتاق عمل

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دكتر مرضيه معمار زاده

 

تحصيلات: متخصص بيهوشي

  
 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم مژگان هاشم زاده

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار : (۲۹۵- ۲۹۴ )۴۴۵۵۰۵۱

 

مسير دستيابي : درب اصلي بخش. طبقه اول

 

اطلاعات بخش

 

 

تعداد اتاق ها: ۹ اتاق

تعداد تخت فعال: ۵ تخت اتاق عمل و ۸ تخت ريكاوري

ميانگين اشغال تخت: (درصد) ۱۰۰%

  

 

فعاليت انجام شده در اين بخش:

انجام كليه اعمال جراحي تخصصهاي جراحي عمومي ارتوپدي ارولوژي چشم سر و گردن گوش و حلق و بيني فك و صورت جراحی توراكس -مغز و اعصاب زنان و مامايي