رفتن به محتوای اصلی
x
ردیف مطالب فیلم کتاب پوستر
1 هیسترکتومی3 هیسترکتومی3.pdf (329.68 کیلوبایت)
2 ورزش های پس از زایمان16 ورزش های پس از زایمان16.pdf (300.39 کیلوبایت)
3 مادران در بارداری و زایمان2راهنمایی
4 کیست تخمدان2 کیست تخمدان2.pdf (392.51 کیلوبایت)
5 کورتاژ چیست کورتاژ چیست.pdf (387.62 کیلوبایت)
6 شیردهی در دوران کرونا1 شیردهی در دوران کرونا1.pdf (558.5 کیلوبایت)
7 زایمان کم درد زایمان کم درد.pdf (341.73 کیلوبایت)
8 زایمان در آب زایمان در آب.pdf (371.81 کیلوبایت)
9 روشهای پیشگیری از بارداری15 روشهای پیشگیری از بارداری15.pdf (335.78 کیلوبایت)
10 خونریزی های دوران بارداری10 خونریزی های دوران بارداری10.pdf (415.31 کیلوبایت)
11 بیماری های خوش خیم پستان بیماری های خوش خیم پستان.pdf (353.4 کیلوبایت)
12 آشنایی با دردهای پستانی6 آشنایی با دردهای پستانی6.pdf (363.13 کیلوبایت)
13 آشنایی با کلاس آمادگی برای زایمان plc.pdf (373.24 کیلوبایت)
14 8دانستنی های سرطان دهانه رحم و آزمایش پاپ اسمیر 8دانستنی های سرطان دهانه رحم و آزمایش پاپ اسمیر.pdf (398.31 کیلوبایت)
15 مسمومیت با اپیوئیدها مسمومیت با اپیوئیدها.pdf (435.82 کیلوبایت)
16 مراقبت از زخم11 مراقبت از زخم11.pdf (258.93 کیلوبایت)
17 مراقبت از زخم گاز گرفتگی مراقبت از زخم گاز گرفتگی.pdf (258.03 کیلوبایت)
18 فشار خون فشار خون.pdf (624.99 کیلوبایت)
19 سکته مغزی13 سکته مغزی13.pdf (392.65 کیلوبایت)
20 سرگیجه سرگیجه.pdf (328.42 کیلوبایت)
21 سردرد سردرد.pdf (187.39 کیلوبایت)
22 خود مراقبتی قالب گچی و آتل اندام10 خود مراقبتی قالب گچی و آتل اندام10.pdf (225.12 کیلوبایت)
23 خود مراقبتی در ضربه به سر06 خود مراقبتی در ضربه به سر06.pdf (363.67 کیلوبایت)
24 خود مراقبتی در سکته مغزی05 خود مراقبتی در سکته مغزی05.pdf (395.09 کیلوبایت)
25 تشنج تشنج.pdf (269.31 کیلوبایت)
26 تروماهای قفسه سینه07 تروماهای قفسه سینه07.pdf (321.26 کیلوبایت)
27 تروما به سر تروما به سر.pdf (364.21 کیلوبایت)
28 پیچ خوردگی مچ پا09 پیچ خوردگی مچ پا09.pdf (304 کیلوبایت)
29 پرفشاری خون04 پرفشاری خون04.pdf (464.32 کیلوبایت)
30 پرفشاری خون چیست03 پرفشاری خون چیست03.pdf (312.31 کیلوبایت)
31 بهبودی بهبودی.pdf (356.88 کیلوبایت)
32 آسم چیست؟01 آسم چیست؟01.pdf (509.79 کیلوبایت)
33 12خود مراقبتی لوله قفسه سینه ای چست تیوب08.
34 مراقبتها در دیسک کمری مراقبتها در دیسک کمری.pdf (513.93 کیلوبایت)
35 مراقبت های مربوط به بیمار دارای فیکساتور های خارجی
36 مراقبت ها بعد از شکستگی لگن مراقبت ها بعد از شکستگی لگن.pdf (425.31 کیلوبایت)
37 مراقبت از کشش مراقبت از کشش.pdf (621.96 کیلوبایت)
38 شکستگی مچ دست شکستگی مچ دست.pdf (392.35 کیلوبایت)
39 شکستگی لگن در حفره لگن شکستگی لگن در حفره لگن.pdf (436.46 کیلوبایت)
40 شکستگی تنه استخوان ران شکستگی تنه استخوان ران.pdf (459.84 کیلوبایت)
41 شکستگی استخوان ساق پا شکستگی استخوان ساق پا.pdf (396.77 کیلوبایت)
42 شکستگی استخوان ترقوه شکستگی استخوان ترقوه.pdf (207.85 کیلوبایت)
43 دیسک کمر دیسک کمر.pdf (443.08 کیلوبایت)
44 خارج کردن پلاتین خارج کردن پلاتین.pdf (481.92 کیلوبایت)
45 تعویض مفصل ران تعویض مفصل ران.pdf (465.42 کیلوبایت)
46 آرتروسکوپی آرتروسکوپی.pdf (359.06 کیلوبایت)
47 مراقبت های پرستاری در بیماران ترخیصی ICU مراقبت های پرستاری در بیماران ترخیصی ICU.pdf (453.14 کیلوبایت)
48 روش های حمایت تغذیه ای گوارشی گاواژ و پگ روش های حمایت تغذیه ای گوارشی گاواژ و پگ.pdf (474.18 کیلوبایت)
49 روش صحیح ساکشن کردن راه هوایی در بیماران ICU5 روش صحیح ساکشن کردن راه هوایی در بیماران ICU5.pdf (316.17 کیلوبایت)
50 راهنمای بدو ورود بخش ICU راهنمای بدو ورود بخش ICU.pdf (340.25 کیلوبایت)