رفتن به محتوای اصلی
x

ساختار معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد شیرزادی

تحصيلات : متخصص داخلی و عضو هیات علمی

سمت : معاون آموزش بیمارستان