رفتن به محتوای اصلی
x

گرامیداشت زاد روز میلاد فخر ايرانيان حکیم فيلسوف بزرگ ابوعلی سينا و روز پزشک در مرکز آموزشی درمانی امین

گرامیداشت زاد روز میلاد فخر ايرانيان حکیم فيلسوف بزرگ ابوعلی سينا و روز پزشک در مرکز آموزشی درمانی امین