رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه پرسنل محترم مرکز

از همکاران گرامی که بیمه تکمیلی دانا می باشند تقاضا می گردد:

کلیه اسناد و مدارک پزشکی خود و افراد تحت تکفل خود را (طبق شیوه نامه) ،

 (از اول مرداد ۱۴۰۱ تاکنون) و همچنین فرم رسید تحویل اسناد درمانی به بیمه دانا را از واحد زیراکس مرکز تهیه و تکمیل و روزهای چهارشنبه هر هفته به واحد حسابداری مالی  مرکز تحویل نمایند.