رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه مرجع مرکز آموزشی درمانی امین به عنوان اولین آزمایشگاه ریفرال درمان  استان اصفهان با ارائه کلیه آزمایشات کلینیکال ، پاتولوژی ، ژنتیک ملکولی ، سیتو ژنتیک ،مولکولار پاتوژن  و مولکولار پاتولوژی تجهیز و در آینده ای نزدیک آماده خدمت رسانی خواهد شد.