رفتن به محتوای اصلی
x

*جناب آقای محمد حسام آزادبخت*
پرستار محترم مرکز آموزشی درمانی امین

🔹بدینوسیله موفقیت ارزنده و درخور تحسین شما(بخش مقاله) در کنگره *جهانی کشور کانادا* را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده.
🔹این افتخار *جهانی* را همچنین به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به پرسنل مرکز آموزشی درمانی امین تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
تداوم توفیقات جنابعالی را آرزومندیم.