رفتن به محتوای اصلی
x

اجرای گروه هنری و موسیقی سفیران عشق بال پرواز ،برای لحظاتی فضای متفاوتی را به بخش همودیالیز بیمارستان بخشید.

اجرای گروه هنری و موسیقی سفیران عشق بال پرواز ،برای لحظاتی فضای متفاوتی را به بخش همودیالیز بیمارستان امین  بخشید.