رفتن به محتوای اصلی
x
ردیف مطالب فیلم کتاب پوستر
1 کتابچه راهنمای بیماران دارای کلستومی راهنماي مراقبت از استومي.pdf (791.42 کیلوبایت)
2 کتابچه راهنمای مادران پس از زایمان کتابچه آموزش مادران باردار و پس از زایمان.pdf (875.16 کیلوبایت)
3 کتابچه های راهنمای مادران پس از زایمان و همراهان بیماران آی سی یو icu و دیالیز كتابچه آموزش بيمار در دياليز_0.pdf (1.05 MB)
4 کتابچه های راهنمای مادران پس از زایمان و همراهان بیماران آی سی یو icu و دیالیز کتابچه راهنمای خانواده بیماران با کاهش سطح 2هوشیاری.pdf (973.89 کیلوبایت)
5 کتابچه های راهنمای مادران پس از زایمان و همراهان بیماران آی سی یو icu و دیالیز كتابچه آموزش بيمار در دياليز.pdf (1.05 MB)
6 رگ و عروق پوستر کاتتر.pdf (239.61 کیلوبایت)
7 گوش و حلق و بینی خود مراقبتی درجراحی های گوش و حلق و بینی.pdf (484.53 کیلوبایت)
8 گوش و حلق و بینی جراحی گوش میانی_0.pdf (265.04 کیلوبایت)
9 گوش و حلق و بینی مراقبتهای بعد از عمل لوزه_1.pdf (338.51 کیلوبایت)
10 گوش و حلق و بینی مراقبت قبل از عمل جراحی_0.pdf (308.48 کیلوبایت)
11 گوش و حلق و بینی لارنکوسکوپی.pdf (469.79 کیلوبایت)
12 گوش و حلق و بینی لارنژیت.pdf (344.7 کیلوبایت)
13 گوش و حلق و بینی گرافت و فلپ.pdf (401.16 کیلوبایت)
14 گوش و حلق و بینی ساب مندلوکتومی.pdf (424.24 کیلوبایت)
15 گوش و حلق و بینی جراحی حنجره.pdf (430.32 کیلوبایت)
16 گوش و حلق و بینی تیروئیدکتومی.pdf (446.95 کیلوبایت)
17 گوش و حلق و بینی توصیه های پس از عمل جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی)_0.pdf (304.11 کیلوبایت)
18 گوش و حلق و بینی توده های غدد بزاقی.pdf (486.46 کیلوبایت)
19 گوش و حلق و بینی توده های حفره دهان_0.pdf (517.74 کیلوبایت)
20 گوش و حلق و بینی توتال لارنژکتومی.pdf (394.73 کیلوبایت)
21 گوش و حلق و بینی تمپانوپلاستی.pdf (586.57 کیلوبایت)
22 گوش و حلق و بینی پاراتیروئیدکتومی.pdf (478.09 کیلوبایت)
23 گوش و حلق و بینی بیماری های حنجره.pdf (520.71 کیلوبایت)
24 گوش و حلق و بینی اندوسکوپی سینوس (Autosaved).pdf (541.17 کیلوبایت)
25 بیماری های ریوی (ریه) ذات الریه.pdf (291.27 کیلوبایت)
26 بیماری های ریوی (ریه) برونشیت مزمن ریه.pdf (292.27 کیلوبایت)
27 بیماری های ریوی (ریه) آمبولی ریه_0.pdf (278.49 کیلوبایت)
28 بیماری های ریوی (ریه) آسم.pdf (275.08 کیلوبایت)
29 بیماری های ریوی (ریه) انسدادمزمن ریه.pdf (324.92 کیلوبایت)
30 بیماری های ریوی (ریه) ادم حاد ریه.pdf (288.18 کیلوبایت)
31 بیماری های داخلی اعصاب میاستنی گراو.pdf (298.44 کیلوبایت)
32 بیماری های داخلی اعصاب مولتیپل اسکلروزیس.pdf (214.38 کیلوبایت)
33 بیماری های داخلی اعصاب گلن باره.pdf (291.77 کیلوبایت)
34 بیماری های داخلی اعصاب فلج اندام تحتانی.pdf (291.83 کیلوبایت)
35 بیماری های داخلی اعصاب صرع و تشنج.pdf (300.58 کیلوبایت)
36 بیماری های داخلی اعصاب سکته مغزی_0.pdf (268.83 کیلوبایت)
37 بیماری های داخلی اعصاب حملات گذرای مغزی.pdf (241.66 کیلوبایت)
38 بیماری های داخلی اعصاب پارکینسون.pdf (297.97 کیلوبایت)
39 بیماری های داخلی اعصاب آنسفالیت.pdf (293.87 کیلوبایت)
40 بیماری های داخلی اعصاب آلزایمر_0.pdf (298.25 کیلوبایت)
41 بیماری های داخلی اعصاب ام اس.pdf (273.7 کیلوبایت)
42 بیماری های داخلی اعصاب TIAحمله ایسکمیک زود گذر.pdf (296.19 کیلوبایت)
43 بیماری های داخلی اعصاب DAIآسیب منتشر آکسونی.pdf (297.32 کیلوبایت)
44 خون و سرطان یکی ازانواع کم خونی آنمی آپلاستیک.pdf (271.13 کیلوبایت)
45 خون و سرطان مراقبتهای شیمی درمانی.pdf (277.83 کیلوبایت)
46 خون و سرطان مراقبتهای پرتو درمانی.pdf (275.64 کیلوبایت)
47 خون و سرطان لوسمی.pdf (269.99 کیلوبایت)
48 خون و سرطان لوسمس لنفوسیت حاد.pdf (297.67 کیلوبایت)
49 خون و سرطان لنفوما.pdf (271.67 کیلوبایت)
50 خون و سرطان شوک ناشی از کاهش حجم خون.pdf (271.83 کیلوبایت)