رفتن به محتوای اصلی
x

معاون درمان

نام و نام خانوادگي:آقای دکتر مهدی قاسمی

سمت: معاون درمان

تحصيلات:متخصص بیهوشی

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۰۲)

پست الكترونيك: