رفتن به محتوای اصلی
x

حراست

نام و نام خانوادگي:مهدی فرجی 

 سمت:مسئول حراست

تحصیلات:کارشناس پرستاری

 

 تلفن محل كار 

شرح وظايف مسئول :