رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه کارشناسان خبره بخش های بالینی مرکز آموزشی درمانی امین

روز یکشنبه سیزدهم خرداد ماه نشست رابطین آموزشی مرکز با حضور جناب آقای زارعی مدیر محترم مرکز، سرکار خانم مستوفی مدیر محترم پرستاری، سرکار خانم صفیری سوپروایزر محترم آموزشی مرکز و جمعی از مسوولین محترم پشتیبانی برگزار شد.
 در این جلسه جناب آقای زارعی بر لزوم و اهمیت توانمند سازی کارکنان  و اثرات آن در ارتقا کیفیت خدمات مرکز تاکید نمود و از زحمات رابطین آموزش با تقدیم لوح سپاس و کارت هدیه قدردانی کردند.
سپس سرکار خانم محمدی سوپروایزر محترم مرکز و سرکار خانم رستمی مسئول محترم بهبود کیفیت پس از برگزاری آزمون  از رابطین آموزشی در خصوص سنجه های اعتبار بخشی و نقش آموزش در آن توضیحاتی را ارائه نمودند .
در پایان نیز دستورالعمل آموزش کارکنان و بسته عناوین آموزش کارکنان در سال ۱۴۰۳ جهت برنامه ریزی و اولویت بندی  آموزشی به اطلاع حاضرین رسانده شد.